Farina semiforça Especial I

Proces i productes

 

Tota classe de pans (baguetes, pagès, etc.)

 

 

Característiques

 

W = 180-210

P/L = 0,50-0,60

Les Farines de Semiforça les fa particularment indicades per a pans especials en que s’incorporen altres ingredients, productes en que s’ha  d'estirar molt la massa i  processos de panificació en que intervé el fred.

Farina semiforça Especial II

Proces i productes

 

Tots els processos de fermentació controlada.

 

 

Característiques

 

W = 220-270

P/L= 0,50-0,70

Les Farines de Semiforça les fa particularment indicades per a pans especials en que s’incorporen altres ingredients , productes en que s’ha  d'estirar molt la massa i  processos de panificació en que intervé el fred.

Farinera Albareda • Passeig del riu, 66 • 08241 MANRESA • Tel. (+34) 93 872 79 42 •